લગ્ન પ્રસંગ માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાના સરળ સ્ટેપ

કોવીડ-19ની પ્રવર્તમાન સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી, રાજ્યમાં આગામી સમયમાં યોજાનાર લગ્નો માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રાજ્ય સરકાર દ્વારા ફરજીયાત કરવામાં આવેલ છે. આ બાબતે નેશનલ ઈન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફોર ઓર્ગેનાઈઝીંગ મેરેજ ફંક્શનનું એક સોફ્ટવેર તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જેને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ (www.digitalgujarat.gov.in) પર કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે.

આ અંતર્ગત અરજદારે લગ્ન સમારંભ યોજવા માટે આ પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. અરજી કર્યા બાદ અરજદાર રજિસ્ટ્રેશન સ્લીપની પ્રિન્ટ લઇ શકે છે. અને PDF સેવ કરી શકે છે. જો કોઇ પોલીસ અધિકારી કે સ્થાનિક વહીવટીતંત્રના અધિકારી/ કર્મચારી અરજદાર પાસે રજિસ્ટ્રેશન સ્લીપની માંગણી કરે તો તે અરજદારે રજૂ કરવાની રહેશે. ગુજરાતના રાજયપાલના હુકમથી દરેક જિલ્લા કલેક્ટરો દ્વારા આ અંગે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

You may also Like   High Court of Gujarat - Computer Operator (IT Cell) Elimination Test Postponed

લગ્ન પ્રસંગ માટે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાના સ્ટેપ આ પ્રમાણે અનુસરી શકાશે

સ્ટેપ 1
www.digitalgujarat.gov.in ઓનલાઇન એપ્લાય કરવા માટે સૌ પ્રથમ પોતાનું એકાઉન્ટ બનાવી લોગ ઈન કરવું ફરજીયાત છે. ત્યારબાદ જ આગળની પ્રક્રિયા થશે.

સ્ટેપ 2
ત્યાર બાદ www.digitalgujarat.gov.in વેબસાઈટ પર સૌ પ્રથમ ‘સર્વિસ’નું ઓપ્શન આવશે. જેના પર ક્લિક કરતા સૌથી પહેલું ‘સીટીઝન સર્વિસ’નું ઓપ્શન આવશે.

સ્ટેપ 3
સીટીઝન સર્વિસના ઓપશન પર ક્લિક કરતા અલગ-અલગ સર્ટિફિકેટ માટે એપ્લાય કરી શકાય તેના ઓપશન આવશે. તે પૈકી એક ઓપ્શન ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફોર મેરેજ ફંક્શનનું છે.

You may also Like   High Court of Gujarat - Computer Operator (IT Cell) Elimination Test Postponed

સ્ટેપ 4
આ ઓપશન પર ક્લિક કરતા ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. તેમાં જ પેમેન્ટની શરતો જાણી શકાશે. તેમજ છેલ્લે ઓનલાઇન એપ્લાયનું ઓપશન આવશે.

સ્ટેપ 5
અરજદારે મેરેજના આયોજન માટેનું પ્રૂફ અને એડ્રેસ પ્રૂફ આપવું પડશે. તેમજ અન્ય જરૂરી ડોક્યુમેન્ટની વિગત સાઈટ પર આપેલ છે.

https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/ServiceDescription.aspx